Zaprogramuj swoją przyszłość!

Ucz się w jedynym akademickim technikum informatycznym na Śląsku. Nasza szkoła powstała z myślą o kształceniu ambitnych młodych ludzi i wyposażeniu ich w praktyczną wiedzę techniczną.

 
 

Aktualności

ZGODNIE Z PROGNOZAMI
CO NAJMNIEJ DO 2030 ROKU NA CAŁYM
ŚWIECIE BĘDZIE BRAKOWAŁO
PROGRAMISTÓW

Współpracujemy z najlepszymi firmami informatycznymi z regionu. Nasi uczniowie uczestniczą w autorskich zajęciach pozalekcyjnych.

Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej część zajęć prowadzą wykładowcy akademiccy.

Celem kierunku technik informatyk jest przygotowanie absolwenta do pracy w trzech różnych dziedzinach branży informatycznej

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK INFORMATYK

Poznaj zalety naszego Technikum

UMOŻLIWIA

zdobycie zawodu informatyka, który jest jednym z najlepiej płatnych w Polsce i Europie

KOMPLEKSOWO

przygotowuje do matury i umożliwia realizację programu studiów informatycznych

POMAGA

rozwijać zainteresowania naukowe i szukać nowych pasji związanych z informatyką

UCZY

pracy zespołowej, logicznego i twórczego myślenia oraz zarządzania projektem 

GWARANTUJE

wysoki poziom kształcenia, dostęp do praktyków oraz doskonałe warunki lokalowe

DBA

dobre samopoczucie uczniów, kreatywną atmosferę na zajęciach

ORGANIZUJE

ciekawe wycieczki, imprezy integracyjne, wizyty w firmach informatycznych

ZAPEWNIA

wszechstronny rozwój oraz praktyczne umiejętności dopasowane do rynku pracy

DLACZEGO WARTO?

  • posiadamy bardzo dobrze wyposażone profesjonalne laboratoria komputerowe: pracownię urządzeń techniki   komputerowej, pracownię lokalnych sieci komputerowych, pracownię sieciowych systemów operacyjnych oraz pracownię  aplikacji internetowych
  • gwarantujemy kompetentną kadrę nauczycielską wspieraną przez profesorów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
  • dajemy każdemu uczniowi możliwość wyboru swojego opiekuna naukowego, który nie tylko wspiera zainteresowanie informatyką, lecz także pomaga znaleźć i rozwijać inne pasje
  • stosujemy nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych
  • gwarantujemy efektywne nauczanie w mało licznych klasach
  • dajemy możliwość kontynuowania nauki – studia na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
  • organizujemy wycieczki przedmiotowe oraz praktyki w topowych branżowych firmach współpracujących z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania
Close Menu