Dodaj tu swój tekst nagłówka

ZDOBĄDŹ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI!!!

Najlepsze Technikum Informatyczne!

Dowiedz sie o nas więcej!

Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się co dalej?

POZNAJ ZALETY NASZEGO TECHNIKUM

UMOŻLIWIA

zdobycie zawodu informatyka, który jest jednym z najlepiej płatnych w Polsce i Europie

KOMPLEKSOWO

przygotowuje do matury i umożliwia realizację programu studiów informatycznych

GWARANTUJE

wysoki poziom kształcenia, dostęp do praktyków oraz doskonałe warunki lokalowe

ZAPEWNIA

wszechstronny rozwój oraz praktyczne umiejętności dopasowane do rynku pracy

DLACZEGO WARTO?

Posiadamy bardzo dobrze wyposażone profesjonalne laboratoria komputerowe: pracownię urządzeń techniki   komputerowej, pracownię lokalnych sieci komputerowych, pracownię sieciowych systemów operacyjnych oraz pracownię  aplikacji internetowych.

Gwarantujemy kompetentną kadrę nauczycielską wspieraną przez profesorów
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Stosujemy nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych
Dajemy możliwość kontynuowania nauki – studia na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
Organizujemy wycieczki przedmiotowe oraz praktyki w topowych branżowych firmach współpracujących z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania

PATRON NAUKOWY

Patronem naukowym Prywatnego Technikum Informatycznego jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej. Technikum mieści się w budynku WSIZ. Uczelnia prowadzi studia zaoczne na kierunku INFORMATYKA. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier informatyk ze specjalnością: Systemy Informatyczne. WSIiZ posiada także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz kursów informatycznych. Absolwenci Prywatnego Technikum Informatycznego mogą rozpocząć studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania – w bezpiecznym, dobrze znanym sobie budynku i środowisku szkolnym. Ponadto, doświadczeni pracownicy naukowi WSIZ wchodzą w skład grona pedagogicznego naszego technikum.

ZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

Dzięki współpracy z Uczelnią
uczniowie technikum mają dostęp do kadry profesorskiej i laboratoriów akademickich.
Realizując pod okiem naszych wykładowców program rozszerzony z informatyki, mogą zaliczyć część przedmiotów prowadzonych w ramach studiów inżynierskich.

 

PROF. DR INŻ., DR N. F. PIOTR MARECKI

Rektor WSIZ

Programowanie aplikacji webowych otwiera drogę do podjęcia pracy w najlepszych firmach informatycznych w Polsce i na świecie. Razem z naszymi programistami podczas zajęć w PTI i w Selleo uczniowie poznają tajniki branży IT oraz mają szansę podjęcia zatrudnienia zaraz po zakończeniu szkoły.

 

DARIUSZ WYLON

CCO Selleo

TECHNIKUM

Prywatne Technikum Informatyczne to bielska niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej. Technikum powstało z myślą o kształceniu młodych ludzi i wyposażeniu ich w praktyczną wiedzę techniczną. Pragniemy rozwijać w naszych uczniach pasje, wyobraźnię oraz umiejętność pracy zespołowej.

PROGRAM NAUCZANIA

Realizujemy programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego, zapewniając płatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania dla szkoły publicznej typu technikum i kształcąc w zawodzie Technik Informatyk (351203) w ramach dwóch kwalifikacji: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Technik Programista 351406 w ramach kwalifikacji: Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

KIERUNEK INFORMATYK,Programista

Nauka w technikum umożliwia zdobycie zawodu poszukiwanego na rynku pracy, przygotowanie do matury umożliwiające wybór studiów informatycznych lub innych, nie tylko technicznych, a także rozwijanie własnych zainteresowań. Sama zaś wiedza informatyczna zdobyta w czasie nauki w technikum stanie się dla naszych absolwentów bardzo cenna w oczach każdego pracodawcy.

Pamiętajmy, że nauka informatyki ciągle zyskuje na popularności! Najbardziej atrakcyjne oferty pracy są kierowane właśnie do informatyków,programistów którzy potrafią łączyć wiedzę techniczną z wykorzystaniem jej w praktyce. Jeśli posiadasz odpowiednie kwalifikacje, pracując w branży IT sam dyktujesz warunki swojego zatrudnienia! Informatyka daje nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego w wielu różnych płaszczyznach.

Polski rynek gier komputerowych wart jest ponad 500 mln dolarów. W ramach naszej specjalizacji będziemy pokazywać uczniom jak tworzyć gry i grafikę 3D, aby w przyszłości mogli podjąć pracę w tej dziedzinie.

 

ARKADIUSZ KWAŚNY

CEO 4Experience
Close Menu