DOWIEDZ SIĘ O NAS WIĘCEJ

ZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

Założycielem Prywatnego Technikum Informatycznego jest „SATA” Sp. z o.o., będąca również Założycielem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (www.wsi.edu.pl) działającej od 1992 roku.

TECHNIKUM

Prywatne Technikum Informatyczne to nowa, bielska niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej. Technikum powstało z myślą o kształceniu młodych ludzi i wyposażeniu ich w praktyczną wiedzę techniczną. Pragniemy rozwijać w naszych uczniach pasje, wyobraźnię oraz umiejętność pracy zespołowej.

PROGRAM NAUCZANIA

Realizujemy programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego, zapewniając płatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania dla szkoły publicznej typu technikum i kształcąc w zawodzie Technik Informatyk (351203) w ramach dwóch kwalifikacji:
- INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
- INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

KIERUNEK INFORMATYK

Nauka w technikum umożliwia zdobycie zawodu poszukiwanego na rynku pracy, przygotowanie do matury umożliwiające wybór studiów informatycznych lub innych, nie tylko technicznych, a także rozwijanie własnych zainteresowań. Sama zaś wiedza informatyczna zdobyta w czasie nauki w technikum stanie się dla naszych absolwentów bardzo cenna w oczach każdego pracodawcy.

Pamiętajmy, że nauka informatyki ciągle zyskuje na popularności! Najbardziej atrakcyjne oferty pracy są kierowane właśnie do informatyków, którzy potrafią łączyć wiedzę techniczną z wykorzystaniem jej w praktyce. Jeśli posiadasz odpowiednie kwalifikacje, pracując w branży IT sam dyktujesz warunki swojego zatrudnienia! Informatyka daje nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego w wielu różnych płaszczyznach.

PATRON NAUKOWY

Patronem naukowym Prywatnego Technikum Informatycznego jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej www.wsi.edu.pl. Technikum mieści się w budynku WSIZ.

Uczelnia prowadzi studia dzienne oraz zaoczne na kierunku INFORMATYKA. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier informatyk ze specjalnością: Systemy Informatyczne. WSIiZ posiada także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz kursów informatycznych. Absolwenci Prywatnego Technikum Informatycznego mogą rozpocząć studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania – w bezpiecznym, dobrze znanym sobie budynku i środowisku szkolnym. Ponadto, doświadczeni pracownicy naukowi WSIZ wchodzą w skład grona pedagogicznego naszego technikum.

Co roku, najlepszy absolwent technikum otrzyma nagrodę Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – indeks oraz zwolnienie z opłaty czesnego na cały okres studiów.

NAUCZYCIELE

mgr Dagmara Ratuska-Wylon
Dyrektor Technikum

dr Katarzyna Kolud
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, działalności gospodarczej w branży informatycznej

dr n.t. Monika Marecka, prof. nadzw. WSIZ
grafika komputerowa

dr inż., dr n.f. Piotr Marecki, prof. zw. WSIZ
systemy operacyjne, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

mgr Przemysław Stefko
systemy operacyjne, administracja systemami operacyjnymi

dr inż. Robert Kolud
informatyka

mgr Marek Gajda
urządzenia techniki komputerowej, eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

mgr Dorota Augustyn
wiedza o kulturze

mgr Aleksandra Wareliś
język polski

mgr Agata Lech
język angielski

mgr Iwona Połomska
język niemiecki

mgr Mirella Sierek
biologia, chemia

mgr Elżbieta Makówka
matematyka

mgr Dorota Pietrzak
wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Komędera
geografia

mgr Łukasz Bielenin
edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Gerard Czmoch
wychowanie fizyczne

mgr Piotr Karp
religia

mgr Izabela Kuboszek
psycholog

GALERIA SZKOŁY

Pracownie
Sala bankietowa
Z zewnątrz
Wychowanie fizyczne

WPIS DO EWIDENCJI

Zaswiadczenie-o-wpisie-do-ewidencji

STATUT PTI

Close Menu