DOWIEDZ SIĘ O NAS WIĘCEJ

ZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

TECHNIKUM

Prywatne Technikum Informatyczne to bielska niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej. Technikum powstało z myślą o kształceniu młodych ludzi i wyposażeniu ich w praktyczną wiedzę techniczną. Pragniemy rozwijać w naszych uczniach pasje, wyobraźnię oraz umiejętność pracy zespołowej.

PROGRAM NAUCZANIA

Realizujemy programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego, zapewniając płatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania dla szkoły publicznej typu technikum i kształcąc w zawodzie Technik Informatyk (351203) w ramach dwóch kwalifikacji: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Technik Programista 351406 w ramach kwalifikacji: Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

KIERUNEK INFORMATYK,Programista

Nauka w technikum umożliwia zdobycie zawodu poszukiwanego na rynku pracy, przygotowanie do matury umożliwiające wybór studiów informatycznych lub innych, nie tylko technicznych, a także rozwijanie własnych zainteresowań. Sama zaś wiedza informatyczna zdobyta w czasie nauki w technikum stanie się dla naszych absolwentów bardzo cenna w oczach każdego pracodawcy.

Pamiętajmy, że nauka informatyki ciągle zyskuje na popularności! Najbardziej atrakcyjne oferty pracy są kierowane właśnie do informatyków,programistów którzy potrafią łączyć wiedzę techniczną z wykorzystaniem jej w praktyce. Jeśli posiadasz odpowiednie kwalifikacje, pracując w branży IT sam dyktujesz warunki swojego zatrudnienia! Informatyka daje nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego w wielu różnych płaszczyznach.

PATRON NAUKOWY

Patronem naukowym Prywatnego Technikum Informatycznego jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej. Technikum mieści się w budynku WSIZ. Uczelnia prowadzi studia zaoczne na kierunku INFORMATYKA. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier informatyk ze specjalnością: Systemy Informatyczne. WSIiZ posiada także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz kursów informatycznych. Absolwenci Prywatnego Technikum Informatycznego mogą rozpocząć studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania – w bezpiecznym, dobrze znanym sobie budynku i środowisku szkolnym. Ponadto, doświadczeni pracownicy naukowi WSIZ wchodzą w skład grona pedagogicznego naszego technikum.

.

NAUCZYCIELE

mgr Dagmara Ratuska-Wylon
Dyrektor Technikum

dr n.t. Monika Marecka, prof. nadzw. WSIZ
informatyka, grafika komputerowa, podstawy inżynierii oprogramowania, inżynieria oprogramowania, lokalne sieci komputerowe

prof. dr n.f. dr inż. Piotr Marecki, prof. nadzw. WSIZ
programowanie obiektowe, pracownia lokalnych sieci komputerowych

mgr Aleksandra Wareliś
mgr Dorota Pieronek
mgr Wioletta Oleksy-Nocoń
język polski

dr Beata Bury
język angielski, język angielski zawodowy

mgr Agata Nowak 
mgr Agata Lech     
język angielski, język angielski zawodowy

mgr Anna Jamborska
język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza

mgr Krzysztof Michniowski
urządzenia techniki komputerowej, eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

mgr Beata Krzych
pedagog specjalny

mgr Anna Siedlecka             
pedagog szkolny,
pedagog specjalny

mgr Maja Jurczyk
pedagog specjalny
plastyka

mgr Elżbieta Makówka
matematyka, fizyka

mgr Agnieszka Staniek-Kocurek
mgr Marzena Rak
matematyka

mgr Dorota Pietrzyk
wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość

mgr Anna Komędera
geografia

mgr Manuela Zdunek
edukacja dla bezpieczeństwa,bhp

mgr Jadwiga Pawlik
mgr Przemysław Śnieżko
wychowanie fizyczne

mgr Bożena Miska
religia

mgr Anna Siedlecka             
pedagog szkolny,
pedagog specjalny

inż. Daniel Dutkiewicz
podstawy programowania, projektowanie 

mgr Jacek Lisicki
historia, historia i społeczeństwo

mgr Marcin Wygaś             
pracownia systemów operacyjnych, pracownia urządzeń techniki komputerowej, pracownia lokalnych sieci komputerowych, informatyka

mgr Barbara Furtak-Waluś
biologia

mgr Łaba Paweł
pracownia lokalnych sieci komputerowych, witryny i aplikacje internetowe, tworzenie stron i aplikacji internetowych, projektowanie stron i aplikacji internetowych, pracownia stron i aplikacji internetowych, informatyka, podstawy programowania

mgr Przemysław Stefko
systemy operacyjne, pracownia systemów operacyjnych

mgr Stanisław Gajda           
pracownia systemów baz danych, systemy baz danych, projektowanie baz danych, projektowanie i administrowanie bazami danych

mgr Agata Byszkiewicz  
projektowanie stron i aplikacji internetowych,
pracownia grafiki komputerowej

mgr Bożena Penkała
projektowanie stron i aplikacji internetowych

mgr Beata Łucyków-Skowronek
chemia

GALERIA SZKOŁY

Pracownie
Pracownie
Sala bankietowa
Z zewnątrz
Z zewnątrz
Wychowanie fizyczne
Close Menu