DOWIEDZ SIĘ O NAS WIĘCEJ

ZAŁOŻYCIEL SZKOŁY

TECHNIKUM

Prywatne Technikum Informatyczne to bielska niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej. Technikum powstało z myślą o kształceniu młodych ludzi i wyposażeniu ich w praktyczną wiedzę techniczną. Pragniemy rozwijać w naszych uczniach pasje, wyobraźnię oraz umiejętność pracy zespołowej.

PROGRAM NAUCZANIA

Realizujemy programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego, zapewniając płatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania dla szkoły publicznej typu technikum i kształcąc w zawodzie Technik Informatyk (351203) w ramach dwóch kwalifikacji: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Technik Programista 351406 w ramach kwalifikacji: Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

KIERUNEK INFORMATYK,Programista

Nauka w technikum umożliwia zdobycie zawodu poszukiwanego na rynku pracy, przygotowanie do matury umożliwiające wybór studiów informatycznych lub innych, nie tylko technicznych, a także rozwijanie własnych zainteresowań. Sama zaś wiedza informatyczna zdobyta w czasie nauki w technikum stanie się dla naszych absolwentów bardzo cenna w oczach każdego pracodawcy.

Pamiętajmy, że nauka informatyki ciągle zyskuje na popularności! Najbardziej atrakcyjne oferty pracy są kierowane właśnie do informatyków,programistów którzy potrafią łączyć wiedzę techniczną z wykorzystaniem jej w praktyce. Jeśli posiadasz odpowiednie kwalifikacje, pracując w branży IT sam dyktujesz warunki swojego zatrudnienia! Informatyka daje nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego w wielu różnych płaszczyznach.

PATRON NAUKOWY

Patronem naukowym Prywatnego Technikum Informatycznego jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej. Technikum mieści się w budynku WSIZ. Uczelnia prowadzi studia zaoczne na kierunku INFORMATYKA. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier informatyk ze specjalnością: Systemy Informatyczne. WSIiZ posiada także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz kursów informatycznych. Absolwenci Prywatnego Technikum Informatycznego mogą rozpocząć studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania – w bezpiecznym, dobrze znanym sobie budynku i środowisku szkolnym. Ponadto, doświadczeni pracownicy naukowi WSIZ wchodzą w skład grona pedagogicznego naszego technikum.

.

NAUCZYCIELE

mgr Dagmara Ratuska-Wylon
Dyrektor Technikum

dr inż. Robert Kolud            informatyka

dr n.t. Monika Marecka, prof. nadzw. WSIZ
grafika komputerowa,informatyka

dr inż., dr n.f. Piotr Marecki, prof. zw. WSIZ
administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

 

mgr Przemysław Stefko
systemy operacyjne, administracja systemami operacyjnymi

mgr Stanisław Gajda          projektowanie i administrowanie bazami danych,systemy baz danych

 

mgr Krzysztof Michniowski
urządzenia techniki komputerowej, eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

mgr Dorota Augustyn               język polski ,wiedza o kulturze

mgr Aleksandra Wareliś
mgr Dorota Pieronek
język polski

mgr Agata Lech
język angielski

mgr Anna Jamborska
język niemiecki,podstawy przedsiębiorczości,gospodarka i gospodarowanie

mgr Mirella Sierek
biologia, chemia

mgr Elżbieta Makówka
mgr Agnieszka Staniek-Kocurek
matematyka

mgr Dorota Pietrzak
wiedza o społeczeństwie,kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

mgr Anna Komędera
geografia

mgr Manuela Zdunek
edukacja dla bezpieczeństwa,bhp

mgr Jadwiga Pawlik
mgr Przemysław Śnieżko
wychowanie fizyczne

mgr Maksymilian Orłowski
religia, etyka

mgr Piotr Duraj
pedagog ,język angielski, język angielski zawodowy

mgr Sylwia Brylska-Tkacz
chemia, fizyka

mgr Jacek Lisicki
historia

mgr Agnieszka Pawlicka
systemy operacyjne, administracja systemami operacyjnymi

mgr Anna Jamborska
język niemiecki

mgr Łaba Paweł
pracownia stron internetowych,pracownia aplikacji internetowych ,pracownia systemów operacyjnych

GALERIA SZKOŁY

Pracownie
Sala bankietowa
Z zewnątrz
Wychowanie fizyczne
Close Menu