Stypendia i nagrody

Stypendium dyrektora PTI

Stypendium jest realizowane w formie atrakcyjnej oferty finansowej – czesne już od 0 PLN. Dokładną wysokość czesnego, wyznaczaną każdorazowo na podstawie średniej ocen oraz oceny z zachowania uzyskanych w poprzednim semestrze nauki reguluje poniższa tabela:

warunki

wysokość czesnego

średnia od 5,01 oraz ocena wzorowa z zachowania

0 zł

średnia od 4,51 oraz ocena co najmniej bardzo dobra z zachowania

150 zł

średnia od 4,01 oraz ocena co najmniej dobra z zachowania

250 zł

średnia od 3,51 oraz ocena co najmniej dobra z zachowania

350 zł

średnia do 3,50

500 zł

Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania dla najlepszego absolwenta

Co roku nalepszy absolwent PTI otrzyma od Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania indeks oraz zwolnienie z czesnego na cały okres trwania studiów.

Stypendia Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów zdolnych

(https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/uczen-zdolny/stypendia/stypendia.html)

Stypendia Samorządu Województwa Śląskiego Śląskie. Inwestujemy w talenty

(http://efs-stypendia.slaskie.pl/article/o_projekcie/)

Istnieje wiele różnych programów stypendialnych zarówno o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim z których warto skorzystać (http://www.mojestypendium.pl)

megaphone-1189870_640

Brak możliwości komentowania