Inżynier Informatyk w wieku 20 lat

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania  zawarła umowę z Prywatnym Technikum Informatycznym o współpracy edukacyjnej. Zgodnie z tą umową uczniowie PTI mogą być dopuszczeni do studiów w Wyższej Szkole Informatyki  i Zarządzania i po maturze uzyskać tytuł Inżyniera Informatyka.

Dzięki umowie o współpracy edukacyjnej uczniowie Prywatnego Technikum Informatycznego zyskują możliwość:

*udziału po ukończeniu pierwszego roku nauki (drugiego roku nauki w przypadku pięcioletniego cyklu nauki) w studiach inżynierskich na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzani

*zaliczenia w trakcie nauki w PTI maksymalnie aż sześciu semestrów z siedmiu na studiach inżynierskich w WSIZ

*zaliczenia ostatniego semestru studiów oraz praktyk studenckich zaraz po zdaniu egzaminu maturalnego

*obrony pracy dyplomowej i uzyskania tytułu Inżyniera Informatyka już w wieku 20 lat

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z umową o współpracy edukacyjnej PTI i WSIZ Memorandum .

Dalsze informacje obejmujące warunki finansowe, program studiów, zasady udziału w studiach udziela dyrektor szkoły.

DSC_0049

Brak możliwości komentowania