Lista podręczników

booksSzkoła pozostawia nauczycielom decyzję o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika. Wykaz wybranych podręczników i innych materiałów dydaktycznych zostanie opublikowany po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły.

Brak możliwości komentowania