Rejestracja i zasady rekrutacji

Trwa uzupełniająca rejestracja i rekrutacja do Prywatnego Technikum Informatycznego na rok szkolny 2017/2018!stepbystep

Krok 1 (Masz czas do 21 sierpnia 2017)

Wypełnij i wyślij formularz rejestracyjny.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Pesel (wymagane)

Numer telefonu

Miejscowość

Krok 2  (Masz czas do 23 sierpnia 2017)

Złóż:

  • podanie o przyjęcie do Technikum,
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 200 PLN
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • kartę zdrowia,
  • potwierdzenia osiągnięć uzyskanych w trakcie nauki w gimnazjum,
  • trzy aktualne fotografie (podpisane),
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik Informatyk,
  • orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (dotyczy kandydata z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami lub dysleksją).

24 sierpnia 2017  dyrektor PTI ogłosi ostateczną listę przyjętych do Technikum

happy

 

 

 

Brak możliwości komentowania