Rejestracja i zasady rekrutacji

Trwa uzupełniająca rejestracja i rekrutacja do Prywatnego Technikum Informatycznego na rok szkolny!stepbystep

Krok 1 

Wypełnij i wyślij formularz rejestracyjny.

Krok 2

Złóż:

  • potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 100 PLN (wpłata w sekretariacie),
  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowe,
  • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ,
  • kartę zdrowia,
  • potwierdzenia osiągnięć uzyskanych w trakcie nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej ,
  • trzy aktualne fotografie (podpisane),
  • zaświadczenie lekarskie medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik Informatyk,
  • orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (dotyczy kandydata z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami lub dysleksją).

  dyrektor PTI ogłosi ostateczną listę przyjętych do Technikum

happy

 

 

 

Brak możliwości komentowania