PODRĘCZNIKI na rok 2023/24

LISTA PODRĘCZNIKÓW

Lp.

Przedmiot

 

1

Biologia

,,Biologia na czasie” 1 – Podręcznik. Zakres podstawowy.

autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

wyd. Nowa Era

   

3

Język polski

,,Ponad słowami” 1 Część 1
,,Ponad słowami ” 1. Część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Wyd. Nowa Era

   

5

Matematyka

,,Matematyka” 1 – Podręcznik do liceum i technikum podstawa i rozszerzenie.
autorzy: W. Babiński, L. Chańko, K. Wej, J. Janowicz, D. Ponczek

Wyd. Nowa Era

6

Chemia

,,To jest Chemia” 1.
Chemia ogólna i nieorganiczna podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy.

R.Hassa, A. Mrzigod

Wyd. Nowa Era

7

Historia

,,Poznać przeszłość ” 1

autor: Marcin Pawlak, Adam Szweda

wyd. Nowa Era

8

Geografia

,,Oblicza geografii” 1 

Podręcznik dla liceum i technikum.

Zakres podstawowy

Autor : Roman Malarz, Marek Więckowski

Wyd. Nowa Era

9

Język angielski

 Informacja we wrześniu

10

Język niemiecki

,,Infos aktuell”  1
autor: 
Gajownik Tomasz, Drabich Nina, Sekulski Birgit, Serzysko Cezary
wyd: 
Pearson Education

11

BHP

,,Bezpieczeństwo i Higiena pracy”

Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch

Wyd. WSiP

12

EDB

,,Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Słoma

Wyd. Nowa Era

   

14

Historia i teraźniejszość

,,Historia i teraźniejszość” część 1 
Podręcznik dla liceum i technikum – zakres podstawowy

autor: I. Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Adam Cisek, Karol Wilczyński

Wyd. WSiP

Lp.

Przedmiot

 

1

Biologia

,,Biologia na czasie”  1 – Podręcznik. Zakres podstawowy.

autor: Anna Helmin, Jolanta Holeczek,

wyd. Nowa Era

 

 

 

3

Język polski

,,Ponad słowami”1. Część 1

,,Ponad słowami” 1. Część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony.

autor: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

Wyd. Nowa Era

4

 

 

5

Matematyka

,,Matematyka” 1. Podręcznik do liceum i technikum podstawa i rozszerzenie.
autorzy: W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, J. Janowicz, D. Ponczek

Wyd. Nowa Era

6

Chemia

,,To jest Chemia “1. Chemia ogólna i nieorganiczna podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy.

R.Hassa, A. Mrzigod, J.Mrzigod

Wyd. Nowa Era

7

Historia

,,Poznać przeszłość 1″

autor: Marcin Pawlak, Adam Szweda

wyd. Nowa Era

8

Geografia

,,Oblicza geografii 1″ – Podręcznik dla liceum i technikum.

Zakres podstawowy

autor: Roman Malarz , Marek Więckowski

Wyd. Nowa Era

9

Język angielski

Informacja we wrześniu

10

Język niemiecki

,,Infos aktuell 1″
autor: T. Gajownik, N. Drabich, B. Sekulski, C. Serzysko
wyd: Pearson Education

11

BHP

,,Bezpieczeństwo i Higiena pracy”

autor: Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch

Wyd. WSiP

12

EDB

,,Żyję i działam bezpiecznie”

autor: Jarosław Słoma

Wyd. Nowa Era

 

 

 

14

Historia i teraźniejszość

,,Historia i teraźniejszość” część 1
Podręcznik dla liceum i technikum – zakres podstawowy.

autor: I. Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Adam Cisek, Karol Wilczyński
Wyd. WSiP

Lp

Przedmiot

 

1

Biologia

,,Biologia na czasie” 2. Podręcznik. Zakres podstawowy.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Wyd. Nowa Era

 

 

 

3

Język polski

,,Ponad słowami “1. Część 2
,,Ponad słowami ” 2. Część 1

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa

Wyd. Nowa Era

4

 

 

5

Matematyka

,,MATEMATYKA” 2 – dla szkół ponadgimnazjalnych

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha,

Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska

Wyd. Nowa Era

6

Chemia

,,To jest Chemia” 2

Chemia ogólna i nieorganiczna podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy.

R.Hassa, A. Mrzigod

Wyd. Nowa Era

7

Historia

,,Poznać przeszłość 2″

autor: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

wyd. Nowa Era

8

Geografia

,,Oblicza geografii” 2- podręcznik dla liceum i technikum

Zakres podstawowy

T. Rachwał , R. Uliszak , K. Wiedermann , P. Kroh

Wyd. Nowa Era

Podręcznik będzie kontynuowany w I półroczu klasy 3

9

Język angielski

,,High Note”  3
autor: B. Hastings, D. Brayshaw, L. Edwards, R. Fricker
wyd: Pearson

10

Język niemiecki

,,Infos aktuell 2″
autor: Opracowanie zbiorowe
wyd: Pearson Education

11

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość.

Z. Markieła

Wyd. Nowa Era

12

Historia i teraźniejszość

,,Historia i teraźniejszość” część 2
Podręcznik dla liceum i technikum – zakres podstawowy
autor: M. Buczyński, A. Cisek, T. Grochowski
wyd. WSiP

Lp.

Przedmiot

 

1

Biologia

Biologia na czasie 2. Podręcznik. Zakres podstawowy.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Wyd. Nowa Era

 

 

 

3

Język polski

,,Ponad słowami” 1. Część 2. 
,,Ponad słowami” 2. Część 1.

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa.

Wyd. Nowa Era

 

 

 

5

Matematyka

I półrocze – kontynuacja ,,Matematyka” 1

Wyd. Nowa Era

II półrocze – ,,Matematyka” 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wyd. Nowa Era

6

Chemia

,,To jest Chemia” 2

Chemia ogólna i nieorganiczna podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy.

R.Hassa, A. Mrzigod

Wyd. Nowa Era

7

Historia

,,Poznać przeszłość 2″

autor: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

wyd. Nowa Era

8

Geografia

,,Oblicza geografii 2 “- Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

T. Rachwał , R. Uliszak , K. Wiedermann , P. Kroh

Wyd. Nowa Era

Podręcznik będzie kontynuowany w I półroczu klasy 3

9

Język angielski

,,High Note” 3 (student’s book)

autorzy: Daniel Brayshaw, Bob Hastings, Lynda Edwards, Catherine Bright, Joanna Sosnowska

wyd. Pearson 

 

 

10

Język angielski-zawodowy

English for Information Technology 1

Maja Olejniczak, David Bonamy (series editor)

wyd. Pearson

11

Język niemiecki

,,Infos aktuell 2″
autor: Opracowanie zbiorowe
wyd: Pearson Education

12

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość

Z. Markieła

wyd. Nowa Era

13

Historia i teraźniejszość

,,Historia i teraźniejszość” część 2
Podręcznik dla liceum i technikum – zakres podstawowy
autor: M. Buczyński, A. Cisek, T. Grochowski
wyd. WSiP

 

Lp.

Przedmiot

 

1

Biologia

Biologia na czasie 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. – kontynuacja

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Wyd. Nowa Era

KONTYNUACJA Z KLASY 2 

 

 

 

3

Język polski

Informacja we wrześniu

 

 

 

5

Matematyka

,,Matematyka” 3. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony.

autorzy: J. Wesołowska, W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, J. Czarnowska,
G. Janocha

Wyd. Nowa Era

 

 

6

Historia

,,Poznać przeszłość 3 “

autor: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

wyd. Nowa Era

 

Fizyka

Informacja we wrześniu

7

Geografia

,,Oblicza geografii 3″ – podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Nowak

Wyd. Nowa Era

Podręcznik kontynuowany w klasie IV

8

Język angielski

w I półroczu kontynuacja podręcznika High Note 3 (student’s book),

Daniel Brayshaw, Bob Hastings, Lynda Edwards, Catherine Bright, Joanna Sosnowska

wyd. Pearson

oraz High Note 3 (workbook – zeszyt ćwiczeń)

Jane Bowie, Lynda Edwards, Rod Fricker, Joanna Sosnowska

wyd. Pearson (kontynuacja)

w II półroczu: High Note 4 (student’s book)

Lynda Edwards, Caroline Krantz, Rachel Roberts

wyd. Pearson

+ High Note 4 (workbook – zeszyt ćwiczeń)

Daniel Brayshaw, Bob Hastings, Joanna Sosnowska,

wyd. Pearson

9

Język niemiecki

,,Infos aktuell 3″
autor: Opracowanie zbiorowe
wyd: Pearson Education

10

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość.

Z. Markieła

wyd. Nowa Era

 

Lp.

Przedmiot

 

1

Biologia

,,Biologia na czasie” 2. Podręcznik. Zakres podstawowy.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Wyd. Nowa Era

KONTYNUACJA Z KLASY 2 + „Karty pracy Biologia na czasie 2”

2

Kompetencje społeczne 

,,Kompetencje personalne i społeczne”
autor: Anna Krajewska
wyd. Ekonomik

3

Język polski

,,Ponad słowami” 3 część 1
Podręcznik dla liceum ogólnokształcących i technikum

Wyd. Nowa Era

 

 

 

5

Matematyka

I półrocze – kontynuacja Matematyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wyd. Nowa Era

II półrocze – Matematyka 3. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wyd. Nowa Era

6

Historia

,,Poznać przeszłość 3 “

autor: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

wyd. Nowa Era

 

Fizyka

Informacja we wrześniu

7

Geografia

,,Oblicza geografii 3″ – podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Nowak

Wyd. Nowa Era

Podręcznik kontynuowany w klasie IV

8

Język angielski

w I półroczu kontynuacja podręcznika High Note 3 (student’s book),

Daniel Brayshaw, Bob Hastings, Lynda Edwards, Catherine Bright, Joanna Sosnowska

wyd. Pearson

9

Język niemiecki

,,Infos aktuell 3″
autor: Opracowanie grupowe
wyd: Pearson Education

10

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość.

Z. Markieła

wyd. Nowa Era

Lp.

Przedmiot

 

1

Biologia

,,Biologia na czasie” 3- Podręcznik. Zakres podstawowy.

autor: Jolanta Holeczek

wyd. Nowa Era

   

3

Język polski

,,Ponad słowami ” 2 Część 2 – kontynuacja

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Wyd. Nowa Era

   

5

Matematyka

,,Matematyka” 3- Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Zakres podstawowy i rozszerzony.
autorzy: J. Wesołowska, W. Babiański,  L. Chańko, J. Czarnowska

 

Wyd. Nowa Era

6

 

 

7

Historia

,,Poznać przeszłość ” 4

autor: Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak

wyd. Nowa Era

8

Geografia

,,Oblicza geografii” 3 

Podręcznik dla liceum i technikum.

Zakres podstawowy

Autor : Roman Malarz, Marek Więckowski

Wyd. Nowa Era

9

Język angielski

 Podręcznik ,, Hight Note” 4 – kontynuacja

10

Język niemiecki

,,Infos aktuell”  3
autor: 
Gajownik Tomasz, Drabich Nina, Sekulski Birgit, Serzysko Cezary
wyd: 
Pearson Education

11

BHP

,,Bezpieczeństwo i Higiena pracy”

Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch,

Wyd. WSiP

12

WOS

,,W centrum uwagi”1 – Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceów ogólnokształcących i technikum.
autor: A. Janicki, J. Klęczkowska, M. Menz

Wyd. Nowa Era

   

14

 

 

 

 

 

3

Język polski

,,Ponad słowami”  4.
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa

Wyd. Nowa Era

 

 

 

5

Matematyka

,,Matematyka” 4 – Zbiór zadań do liceów i techników.
Zakres rozszerzony po podstawówce, 4 letnie liceum, 5 letnie technikum. 

autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Świda, Elżbieta Kurczab

 

Wyd. Oficyna edukacyjna Krzysztof Pazdro

6

 

 

7

Historia

,,Poznać przeszłość” 4
autor: Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak
wyd: Nowa Era

 

 

 

9

Język angielski

Express Publishing – Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. 

Poziom podstawowy i rozszerzony.
autorzy: C. Dobb, K. Lackman, J. Dooley

10

Język angielski zawodowy

 

11

Język niemiecki

,,Infos aktuell” 4 – Kontynuacja
autor: Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik

12

Wiedza o społeczeństwie

,,W centrum uwagi” 2

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Wyd. Nowa Era

Zbiór zadań do lice

 

 

 

3

Język polski

,,Ponad słowami”  3. Część 2
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony – Szkoła ponadpodstawowa

Wyd. Nowa Era

 

 

 

5

Matematyka

I półrocze- Kontynuacja -Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 3. Dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ (niewymagany na lekcjach)

Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 3Dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda

II półrocze- Matematyka 4. Zakres rozszerzony.

Wyd. Pazdro

6

 

 

7

Historia

,,Poznać przeszłość” 4
autor: Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak
wyd: Nowa Era

 

 

 

9

Język angielski

Repetytorium dla liceów i techników. 
Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym. 
autorzy: S. Kay, V. Jones, R. Hastings, A. Juszko, D. Chandler, J. Sosnowska
wyd: Pearson

10

Język angielski zawodowy

 

11

Język niemiecki

,,Infos aktuell” 4 
autor: Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik

12

Wiedza o społeczeństwie

,,W centrum uwagi” 2

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Wyd. Nowa Era

Close Menu