Technikum Informatyczne

wsiz-1024x683

Założycielem Prywatnego Technikum Informatycznego jest „SATA” Sp. z o.o., będąca również Założycielem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (www.wsi.edu.pl) działającej od 1992 roku.

Prywatne Technikum Informatyczne to nowa, bielska niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej. Technikum powstało z myślą o kształceniu młodych ludzi i wyposażeniu ich w praktyczną wiedzę techniczną. Pragniemy rozwijać w naszych uczniach pasje, wyobraźnię oraz umiejętność pracy zespołowej.

Realizujemy programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego, zapewniając płatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania dla szkoły publicznej typu technikum i kształcąc w zawodzie Technik Informatyk (351203) w ramach dwóch kwalifikacji:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Nauka w technikum umożliwia zdobycie zawodu poszukiwanego na rynku pracy, przygotowanie do matury umożliwiające wybór studiów informatycznych lub innych, nie tylko technicznych, a także rozwijanie własnych zainteresowań. Sama zaś wiedza informatyczna zdobyta w czasie nauki w technikum stanie się dla naszych absolwentów bardzo cenna w oczach każdego pracodawcy.

Pamiętajmy, że nauka informatyki ciągle zyskuje na popularności! Najbardziej atrakcyjne oferty pracy są kierowane właśnie do informatyków, którzy potrafią łączyć wiedzę techniczną z wykorzystaniem jej w praktyce. Jeśli posiadasz odpowiednie kwalifikacje, pracując w branży IT sam dyktujesz warunki swojego zatrudnienia! Informatyka daje nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego w  wielu różnych płaszczyznach.

Brak możliwości komentowania