Patron naukowy

Patronem naukowym Prywatnego Technikum Informatycznego jest Wyższa Szkoła Informatyki  i Zarządzania w Bielsku-Białej www.wsi.edu.pl. Technikum mieści się w budynku WSIZ.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej została założona w 1992 roku. Uczelnia prowadzi studia dzienne oraz zaoczne na kierunku INFORMATYKA. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier informatyk ze specjalnością: Systemy Informatyczne. WSIiZ posiada także bogatą ofertę studiów podyplomowych oraz kursów informatycznych.

Absolwenci Prywatnego Technikum Informatycznego mogą rozpocząć studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania – w bezpiecznym, dobrze znanym sobie budynku i środowisku szkolnym. Ponadto, doświadczeni pracownicy naukowi WSIZ wchodzą w skład grona pedagogicznego naszego technikum.

Co roku, najlepszy absolwent technikum otrzyma nagrodę Rektora Wyższej Szkoły Informatyki  i Zarządzania – indeks oraz zwolnienie z opłaty czesnego na cały okres studiów!

Brak możliwości komentowania