Dlaczego PTI?

whyW regionie jest wiele szkół ponadgimnazjalnych, które oferują kształcenie na kierunku technik informatyk, dlaczego zatem PTI?
✔ posiadamy bardzo dobrze wyposażone profesjonalne laboratoria komputerowe: pracownię urządzeń techniki komputerowej, pracownię lokalnych sieci komputerowych, pracownię sieciowych systemów operacyjnych oraz pracownię aplikacji internetowych
✔ gwarantujemy kompetentną kadrę nauczycielską wspieraną przez profesorów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
✔ oferujemy bardzo atrakcyjną ofertę finansową: czesne od 0zł (zobacz zasady rekrutacji)
✔ dajemy każdemu uczniowi możliwość wyboru swojego opiekuna naukowego, który nie tylko wspiera zainteresowanie informatyką, lecz także pomaga znaleźć i rozwijać inne pasje
✔ stosujemy nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych
✔ gwarantujemy efektywne nauczanie w mało licznych klasach
✔ dajemy możliwość kontynuowania nauki – studia na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
✔ organizujemy wycieczki przedmiotowe oraz praktyki w topowych branżowych firmach współpracujących z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania

Brak możliwości komentowania