Nauczyciele

Technikum zatrudnia kadrę doświadczonych nauczycieli z pasją uczących nie tylko w szkołach lecz także wykładających na uczelniach. Nasi nauczyciele stosują nowoczesne, niestresujące metody nauczania wykorzystując technologie informacyjne.

mgr Dagmara Ratuska-Wylon 
dyrektor
mgr Katarzyna Olejak
nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze
mgr Aleksandra Swoboda-Waniołka
nauczyciel języka polskiego
mgr Dominika Ragan
nauczyciel matematyki
mgr Magdalena Drabek
nauczyciel etyki
mgr Aldona Macura
nauczyciel języka angielskiego oraz jezyka angielskiego w branży informatycznej
mgr Maja Dobija
nauczyciel języka hiszpańskiego
mgr Grzegorz Laszczak
nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i społeczeństwa
mgr Magdalena Zuziak
nauczyciel języka polskiego oraz historii
mgr Alan van der Lee
nauczyciel geografii oraz wiedzy o społeczeństwie
mgr Magdalena Matusiak-Ordon
nauczyciel biologii, fizyki oraz chemii
mgr Kamila Kania
nauczyciel wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Irena Bujak
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Klinot
nauczyciel religii
dr Katarzyna Kolud
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, działalności gospodarczej w branży informatycznej oraz
ekonomii w praktyce
dr n.t. Monika Marecka, prof. nadzw. WSIZ
prowadzone przedmioty: grafika komputerowa
inż. Marek Gajda
prowadzone przedmioty: informatyka, systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej,
sieci komputerowe, montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, administracja
sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
dr inż., dr n.f. Piotr Marecki, prof. nadzw. WSIZ
prowadzone przedmioty: systemy operacyjne, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
prof. dr hab. inż., dr n.e. Franciszek Marecki, prof. zw. WSIZ
prowadzone przedmioty: urządzenia techniki komputerowej oraz sieci komputerowe
dr inż. Robert Kolud
prowadzone przedmioty: programowanie aplikacji internetowych, witryny i aplikacje internetowe
dr n.t. Józef Kukuczka, prof. nadzw. WSIZ
prowadzone przedmioty: systemy baz danych oraz administracja bazami danych

 

Brak możliwości komentowania