PROGRAMISTA

CHCESZ NIM ZOSTAĆ?

TECHNIK PROGRAMISTA

Program nauczania zawodu Technik programista (symbol cyfrowy zawodu: 351406) przyporządkowany do branży teleinformatycznej (INF), składa się z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:
– INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
– INF.04 Projektowanie, programowanie, tworzenie i testowanie aplikacji

Jest to zawód o dużych możliwościach zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkujących systemy komputerowe oraz w przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych.

Opis zawodu:

Technik programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Zazwyczaj programiści znają co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript), lecz specjalizują się tylko w wybranym z nich. 

Współcześni programiści pracują najczęściej w biurach lub laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do testowania aplikacji, często też podróżują, by kontaktować się z klientami. Wykorzystują telekonferencje oraz pracę zdalną, ponieważ wiele zadań zawodowych może być wykonywanych bez konieczności przebywania w miejscu pracy.

Programiści, w zależności od specjalizacji, dzielą się na programistów:
– aplikacji, zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
– systemowi, rozwijający aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki, czy systemy zarządzania bazami danych.
– aplikacji internetowych działających w środowisku www,
– aplikacji mobilnych,

Kwalifikacje zawodowe:

INF.03. TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH

tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych;

programowanie aplikacji internetowych;

tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

INF.04. PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE I TESTOWANIE APLIKACJI

projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych.

Close Menu