PROGRAMISTA

CHCESZ NIM ZOSTAĆ?

TECHNIK PROGRAMISTA:

to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania.

Zazwyczaj programiści znają co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript), lecz specjalizują się tylko w wybranym z nich.

 

Współcześni programiści pracują najczęściej w biurach lub laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do testowania aplikacji, często też podróżują, by kontaktować się z klientami. Wykorzystują telekonferencje oraz pracę zdalną, ponieważ wiele zadań zawodowych może być wykonywanych bez konieczności przebywania w miejscu pracy.

Programiści, w zależności od specjalizacji, dzielą się na programistów:

APLIKACJI – zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,

Aplikacji internetowych działających w środowisku www,
Aplikacji mobilnych

SYSTEMOWI– rozwijający aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki, czy systemy zarządzania bazami danych.

 

ROZPOCZNIJ PRACĘ W ZAWODZIE W WIEKU
20 LAT!

Program nauczania zawodu Technik programista (symbol cyfrowy zawodu: 351406) przyporządkowany do branży teleinformatycznej (INF), składa się z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:
– INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
– INF.04 Projektowanie, programowanie, tworzenie i testowanie aplikacji

Jest to zawód o dużych możliwościach zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkujących systemy komputerowe oraz w przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych.

Close Menu