INFORMATYK

CHCESZ NIM ZOSTAĆ?

TECHNIK INFORMATYK

obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym.

Do jego zadań należy:

- Montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych - Programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią. - Wykonywanie oraz nadzór prac lokalnych sieci komputerowych, - Projektowanie, opracowanie,  administracja i użytkowanie baz danych.

Praca w zawodzie technika informatyka wykonywana jest w budynku. W pracy technika informatyka dominuje forma pracy indywidualnej, która wiąże się z również z kontaktami ze współpracownikami. Godziny pracy są przeważnie stałe i czas pracy zwykle nie przekracza 8 godzin dziennie. W mniejszych firmach branży informatycznej praca jest zwykle jednozmianowa, najczęściej tylko w dzień. 

Kandydaci do pracy w dużych zakładach z branży IT muszą się liczyć z systemem pracy zmianowej, często siedem dni w tygodniu. W sytuacjach awaryjnych wymagana jest duża dyspozycyjność oraz praca aż do usunięcia usterki. Wykonywanie pracy w zawodzie technik informatyk w zależności od otrzymanego zlecenia wymaga również wyjazdów poza miejsce pracy. Technik informatyk pracuje najczęściej w pozycji siedzącej (co powodować może choroby narządów ruchu oraz kręgosłupa). Nie jest wymagane od niego noszenie ubrania roboczego.

Kwalifikacje zawodowe:

INF.02. ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

administrowanie systemami operacyjnymi;

serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej;

przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej.

 

INF.03. TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH

tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych;

programowanie aplikacji internetowych;

tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

Program nauczania zawodu Technik informatyk (symbol cyfrowy zawodu: 351203) przyporządkowany do branży teleinformatycznej (INF), składa się z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:
– INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
– INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Jest to zawód o dużych możliwościach zatrudnienia, wykonywany zarówno w specjalistycznych przedsiębiorstwach informatycznych, jak i wszędzie, gdzie występuje informatyzacja np. szkoły, uczelnie, banki, urzędy, firmy.

Close Menu