INFORMATYK

CHCESZ NIM ZOSTAĆ?

TECHNIK INFORMATYK

Serwisant

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

b) administrowania systemami operacyjnymi,

c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,

d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Systemy operacyjne:

 1. Architektura systemów operacyjnych,
 2. Polecenia systemów operacyjnych,
 3. Interfejs graficzny i znakowy systemów operacyjnych,
 4. Urządzenia peryferyjne,
 5. Instalacja sprzętu,
 6. Rejestr systemu,
 7. Programy użytkowe i narzędziowe,
 8. Bezpieczeństwo danych.,
 9. Systemy plików,
 10. Monitorowanie systemu z wykorzystaniem różnych narzędzi,
 11. Archiwizacja danych

Urządzenia techniki komputerowej:

 1. Pierwsza pomoc,
 2. Organizowanie stanowiska pracy,
 3. Zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
 5. Podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki i elektrotechniki,
 6. Systemy liczbowe,
 7. Układy cyfrowe,
 8. Pojęcia dotyczące informatycznych systemów komputerowych,
 9. Architektura komputera osobistego,
 10. Elementy jednostki centralnej,
 11. Pamięci,
 12. Procesory,
 13. Układy wejścia/wyjścia,
 14. Płyty główne,
 15. Urządzenia peryferyjne,
 16. Parametry sprzętu komputerowego;

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej:

 1. Funkcje systemów komputerowych.
 2. Zasady doboru podzespołów komputerowych do montażu zestawu o określonych funkcjach.
 3. Zasady modernizacji komputerów osobistych.
 4. Kompatybilność podzespołów komputerowych.
 5. Zasady montażu komputera osobistego z podzespołów.
 6. Harmonogram montażu i modernizacji komputera osobistego.
 7. Instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej (Windows, Linux).
 8. Konfiguracja i zrządzanie systemem operacyjnym.
 9. Zarządzanie dyskami i partycjami.
 10. Aplikacje systemowe.
 11. Instalowanie i usuwanie aplikacji.
 12. Konfiguracja BIOS-SETUP.
 13. Oprogramowanie narzędziowe do analizy i audytu konfiguracji komputera osobistego.
 14. Interfejsy urządzeń peryferyjnych.
 15. Rodzaje urządzeń peryferyjnych.
 16. Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych.
 17. Zasady konfiguracji sterowników urządzeń peryferyjnych.
 18. Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych.
 19. Zasady konfiguracji sterowników urządzeń peryferyjnych.
Close Menu