Rejestracja i zasady rekrutacji

Jak aplikować?

Wykonuj poniższe polecenia krok po kroku

Krok 1

Wypełnij poniższy formularz

Formularz rejestracyjny

Krok 2

Dostarcz dokumenty

Lista dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do Technikum,
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 100 PLN,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu,
  • kartę zdrowia,
  • potwierdzenia osiągnięć uzyskanych w trakcie nauki w szkole podstawowej,
  • trzy aktualne fotografie (podpisane),
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik Informatyk,
  • orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (dotyczy kandydata z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami lub dysleksją).

Pobierz regulamin rekrutacji
oraz podanie przyjęcia

Zapraszamy do wypełnienia podania. Jeśli nie masz możliwości wydruku odwiedź nas osobiście i wypełnij formularz u nas.

Krok 3

Poczekaj

Dyrektor PTI ogłosi ostateczną liczbę przyjętych do Technikum

Mamy nadzieję, że do nas dołączysz

Close Menu