ADMINISTRATOR SIECI

CHCESZ NIM ZOSTAĆ?

TECHNIK INFORMATYK

Administrator Sieci

Będziesz mógł także tworzyć sieci przewodowe i bezprzewodowe. 
Nauczysz się zarządzać systemami sieciowymi Windows Server i Linux oraz konfigurować takie urządzenia jak routery czy switche.
(egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec trzeciej klasy)

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi:

 1.  Sieciowe systemy operacyjne: Windows Server, Linux.
 2. Instalacja serwera z płyty,ręczna instalacja sieciowa, nienadzorowana z wykorzystaniem kreatora, z wykorzystaniem obrazu dysku.
 3. Kontroler domeny.
 4. Role serwerów: serwer DHCP, Serwer DNS, serwer plików, serwer wydruku, serwer aplikacji, serwer pocztowy, serwer sieci Web.
 5. Usługi terminalowe.
 6. Przyłączenie do Internetu.
 7. Sieci TCP/IP
 8. Sieci VLAN.
 9. Serwer Proxy.
 10. Zapora sieciowa Firewall.
 11. Hierarchiczna struktura drzew Active Directory.
 12. Konta użytkowników: lokalne i domenowe.
 13. Grupy użytkowników.
 14. Prawa użytkowników.
 15. Profil użytkownika.
 16. Zasady zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej.
 17. Zadania administracyjne.
 18. Narzędzia administracyjne.
 19. Przydziały dyskowe.
 20. Partycje na dyskach podstawowych.
 21. Woluminy na dyskach dynamicznych.
 22. Zadania związane z zarządzaniem dyskami.
 23. Polityka bezpieczeństwa.
 24. Monitorowanie pracy systemu.
 25. Uprawnienia NTFS.

Sieci komputerowe:

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące lokalnej sieci komputerowej (serwer, węzeł sieciowy, ramka, adresowanie IP, Ethernet, medium transmisyjne, router, hub, switch, firewall, AP, karta sieciowa, modem, szafa rack, itp.).
 2. Jednostki miar w sieciach komputerowych (Kb/s itp.) oraz parametry techniczne.
 3. Topologie sieciowe(logiczna i fizyczna).
 4. Rodzaje środowisk sieciowych (klient-serwer i peer to peer).
 5. Klasy adresów IPv4 oraz IPv6.
 6. Podział sieci na podsieci.
 7. Rodzaje, budowa i funkcje urządzeń sieciowych.
 8. Przykłady komputerowych systemów sieciowych.
 9. Rodzaje materiałów, urządzeń i narzędzi do budowy sieci komputerowej.
 10. Zasady projektowania lokalnej sieci komputerowej.
 11. Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D
 12. Przykłady komputerowych systemów sieciowych.

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych:

 1. Funkcje urządzeń sieciowych.
 2. Charakterystyka medium transmisyjnych.
 3. Narzędzia do montażu okablowania strukturalnego.
 4. Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego.
 5. Programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi.
 6. Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych.
 7. Zasada aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych.
 8. Funkcje zarządzalnych przełączników.
 9. Rodzaje i sposób obsługi urządzeń telefonii internetowej.
 10. Sieci wirtualne.
 11. Metody ataków sieciowych.
 12. Rodzaje oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe.
 13. Rodzaje i dobór UPS sieciowego.
 14. Rodzaje testów i pomiarów pasywnych.
 15. Rodzaje testów i pomiarów aktywnych.
 16. Urządzenia diagnostyczne.
 17. Narzędzia pomiarowe.
 18. Oprogramowanie monitorujące lokalne sieci komputerowe.
 19. Metody pomiarów sieci logicznej.
 20. Rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny.
 21. Sposoby naprawy okablowania strukturalnego.
 22. Zasady projektowania adresacji IP,
 23. Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D
Close Menu